Звільнення директора ТОВ, коли зник застовник

Опубликовано: 25.10.2018

Ситуація, коли засновник товариства зникає, нічого хорошого не віщує директору. А особливо, коли товариство не провадить жодної госпдіяльності, а в штаті є лише один працівник — директор. Тож варто подумати про звільнення директора ТОВ. Чи можна це зробити без участі засновника?

Загалом процедура звільнення директора ТОВ із займаної посади перебуває у юрисдикції двох основних сфер законодавства: трудового та цивільного права. Тож розглянемо в їх контексті, як можна повести цю процедуру за описаних обставин.

Звільнення директора ТОВ за трудовим правом

Із погляду трудового законодавства керівник товариства (директор), як будь-який пересічний працівник, має право звільнитися за власним бажанням ( ст. 38 ,  39 Кодексу законів про працю України ; КЗпП). Якщо трудовий договір із директором укладено на невизначений строк, слід керуватися положеннями  статті 38 КЗпП  а саме: про намір звільнитися директор має попередити власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. Натомість, якщо директор працює за строковим трудовим договором, він має навести поважну причину для розірвання договору. Такою причиною може бути, наприклад, стан здоров’я, переїзд його або сім’ї в іншу місцевість, необхідність догляду хворого члена сім’ї тощо. Вичерпного переліку поважних причин законодавець не встановлює.

Тобто директор товариства, написавши заяву про звільнення за власним бажанням і відпрацювавши встановлений строк (за відсутності поважних причин), має право припинити виконувати свої трудові обов’язки. Власне розірвання трудового договору директор оформлює наказом. Згоди засновника товариства на це не потрібно. Ба більше, директор може навіть власноруч внести запис про звільнення до своєї трудової книжки.

 Директор може видати наказ про своє звільнення за власним бажанням і підписати наказ: «Звільнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України» (підстава: заява ПІБ). Якщо є якась поважна причина (переїзд до іншої місцевості, необхідність догляду хворого члена сім’ї тощо), в наказі можна цю причину зазначити.

Звільнення директора ТОВ за корпоративним правом

Із погляду цивільного законодавства директор — це посадова особа, яку призначають на посаду і звільняють з посади рішенням засновника(ів) підприємства. Про те, що створення і відкликання виконавчого органу товариства — директора належить до виняткової компетенції загальних зборів засновників (засновника, якщо він один), прямо йдеться у  пункті 3 частини 4 статті 145 Цивільного кодексу України  (ЦК),  пунктц «г» частини 5 статті 41  і  статті 59 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII  (далі — Закон про госптовариства).

Рішення про звільнення керівника, як правило, оформлюють протоколом загальних зборів засновників (одноосібним рішенням засновника, якщо він один) і також наказом або розпорядженням власника чи уповноваженого ним органу (роботодавця) про звільнення директора.

У цьому випадку роботодавцем директора є власне товариство, а органом, що від імені товариства наймає і звільняє з роботи директора як виконавчий орган товариства, — загальні збори засновників (засновник, якщо він один). Тож саме засновників директор мусить повідомити заздалегідь про своє звільнення. У подібній ситуації директор має із власної ініціативи скликати загальні збори учасників (засновиника), винесши на порядок денний «Повідомлення про заплановане звільнення директора товариства». Можливість скликати загальні збори засновників товариства на вимогу виконавчого органу передбачає  частина 3 статті 61 Закону про госптовариства . Про проведення зборів засновників необхідно сповістити не менш як за 30 днів до дати загальних зборів, надіславши поштою повідомлення за останніми відомими адресами проживання.

 Читайте у продовженні статті :

Якщо засновник(и) не з’явилися на збори, директорові  Чи має відпрацьовувати директор у разі звільнення Як захистити себе екс-директору юрособи в ЄДР

ТОП-публікації Expertus:Головбух

rss