У реквізиті «№ з/п» касових ордерів проставляйте «1»

Опубликовано: 25.10.2018

видео У реквізиті «№ з/п» касових ордерів проставляйте «1»

Как получить полные реквизиты карты ПриватБанка

Національний банк України розглянув лист ... про надання роз’яснень окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні та повідомляє таке.


Оформление договора в MS Word (адреса сторон) с помощью невидимых таблиц.

Правління Національного банку України прийняло  постанову Правління Національного банку України від 24 травня 2018 року № 54 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» , якою внесено зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,  затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2017 № 148  (далі — Положення), яка набрала чинності 01 червня 2018 року.

Стосовно першого питання

Відповідно до  пункту 35 розділу III Положення , касові документи після складання касиром звіту та оброблення цього звіту комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, формуються в справи відповідно до номенклатури справ та зберігаються відповідно до законодавства України відповідальною особою, на яку керівником покладено обов’язок щодо їх зберігання.

Бланки прибуткового касового ордера (типова форма № КО-1) та видаткового касового ордера (типова форма № КО-2) визначені у додатках до  Положення .

Нумерація прибуткових касових ордерів (у реквізиті «Прибутковий касовий

ордер № ___ від «___» ________ 20__ року») може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера «1» протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад:

01.03.2018 — № 1, № 2, № 3;

02.03.2018 — № 4, № 5, № 6;

03.03.2018 — № 7;

..............................

30.03.2018 — № 49, № 50, № 51.

02.04.2018 — № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті «Номер документа»).

У реквізиті «№ з/п» прибуткового касового ордера та видаткового касового ордера проставляється номер за порядком (скорочено — № з/п) таких ордерів. При цьому, зважаючи, що прибутковий та видатковий касові ордери оформляються на кожну операцію з приймання/видачі готівки, у реквізиті «№ з/п» проставляється — 1.

Стосовно другого та третього питань

Відповідно до вимог  абзацу п’ятого пункту 32 розділу III Положення , реквізити у видатковому ордері «Одержав», «Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані документа, що посвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки ( додаток 3 до цього Положення )], та в прибутковому ордері «Прийнято від» не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, електронними платіжними засобами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов’язковими до заповнення.

У разі оформлення видаткового касового ордера для здавання готівки до банку в реквізиті «Видати» зазначається прізвище, ім’я, по батькові касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку.

Директор Департаменту грошового обігу

Національного банку України                                                              В. Зайвенко

rss