Проведення експертизи патенту України на корисну модель

Опубликовано: 22.10.2018

Враховуючи те, що Патентне відомство України проводить формальну експертизу заявки на корисну модель, отримавши патент України у патентовласника автоматично виникає питання – наскільки зареєстрована корисна модель відповідає умовам патентоспроможності?

Згадане питання виникає при різних обставинах.

Незважаючи на можливість самостійного проведення патентного пошуку для отримання відповіді на поставлене питання, патентовласник може бути зацікавлений у проведенні державної експертизи виданого патенту на корисну модель, оскільки проведення експертизи в Патентному відомстві України:


Марія Орттинська про патентування.

збільшує надійність патенту на корисну модель, так як дозволяє виявити його слабкі сторони і, тим самим, зробити висновок щодо доцільності подальшого просування отриманого патенту або необхідності розробки нової стратегії патентування з урахуванням отриманих фактичних обставин; дозволить патентовласнику точніше оцінити судові ризики і шанси на успіх у разі пред'явлення претензій третім особам при порушенні отриманого патенту на корисну модель; у разі встановлення невідповідності заявленої корисної моделі умовам патентоспроможності (новизна, промислова придатність) дозволяє своєчасно зменшити витрати з підтримання патенту на корисну модель та патентування її в інших країнах; дозволить отримати звіт про проведену експертизу патенту на корисну модель, що збільшує шанси в пошуку інвесторів, яких можна залучити для використання корисної моделі у цивільному обороті; виявить наявність третіх осіб, які не згодні з видачею патенту на корисну модель і можуть надати відомості про її популярність до дати подання заявки в Патентне відомство України.

Процес проведення експертизи корисної моделі включає:

подання клопотання про проведення експертизи патенту України на корисну модель та сплату відповідного мита; проведення Патентним відомством експертизи і підготовку звіту про відповідність корисної моделі умовам патентоспроможності.

Доцільно, в залежності від фактичних обставин справи, разом з поданням клопотання про проведення експертизи патенту України на корисну модель, надати найбільш близькі до заявленого технічного рішення матеріали, які були відомі патентовласнику до дати подання заявки в Патентне відомство, а якщо був затребуваний конвенційний пріоритет, до дати пріоритету.

Також, при поданні клопотання доцільним є виявлення слабких і сильних сторін патенту України на корисну модель та надання своєї думки експерту Патентного відомства, який врахує його в межах проведення експертизи.

Фахівці компанії «Інвента» виконають весь комплекс послуг з проведення експертизи патенту України на корисну модель.

 

Дивіться також матеріали на цю тему:

На печать
rss