ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ВПО З ДОНБАСУ

Опубликовано: 04.10.2018

видео ПРАВОВА ДОПОМОГА ДЛЯ ВПО З ДОНБАСУ

Жити по-новому: як переселенці з Донбасу започатковують власний бізнес

Коли ми говоримо про правову підтримку всіх ВПО, варто виокремлювати найбільш незахищений сегмент – пенсіонерів. До початку окупації частини Донецької, Луганської областей в Донбасі мешкало 1, 2 мільйони пенсіонерів. Нині в Україні зареєстровано 1, 5 мільйони ВПО, 800 тисяч з яких є донбаськими пенсіонерами.Перш, ніж оповісти, як різноманітні органи виконавчої влади порушують права пенсіонерів – ВПО, потрібно нагадати про «святі» конституційні гарантії.

1. У відповідності до ст. 8 Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. НОРИМ КОНСТИТУЦІЇ Є НОРМАМИ ПРЯМОЇ ДІЇ. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.


Активисты организации "Донбасс SOS" о провокативных обстрелах в зоне АТО

2. Ст. 24 стверджує, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ, за мовними або іншими ознаками (НАЯВНІСТЬ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ДОВІДКИ ВПО).

3. Згідно зі ст. 25 громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

4. А ст. 33 гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання (В ТОМУ ЧИСЛІ Й ОКУПОВАНІ РФ ЧПАСТИНИ УКРАЇНИ), право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

5. У відповідності до ст. 55 права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ...

Правові стосунки ВПО та держави, які виїхали з ТОТ України, врегульовано законом «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Призначення та виплата пенсії особам, місце проживання/перебування яких зареєстровано на тимчасово непідконтрольній території України, здійснюється у відповідності до постанов КМУ від 05. 11. 14 № 637 ”Про здійснення соціальних виплат ВПО”, від 08. 06. 16 №365 ”Деякі питання здійснення соціальних виплат ВПО” та постанови ПФУ від 07. 07. 14 № 13-4 “Про органи, що здійснюють виплату пенсії та надання соціальних послуг громадянам України, які проживають на території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя”. Постановою КМУ № 365 затверджено Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО. Відповідно до п. 5 Порядку для відновлення соціальних виплат ВПО або її законний представник подає відповідну заяву до органу, що здійснює соціальні виплати на території, де зазначена особа перебуває на обліку за місцем її фактичного проживання/перебування, незалежно від факту реєстрації місця замешкання.

До заяви додається копія довідки про взяття на облік ВПО та пред’являється оригінал такої довідки. Таким чином здійснюється переведення пенсійних справ.

Пунктами 11, 12 Порядку визначено, що комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат ВПО, утворені ОДВ та ОМС, приймають рішення про призначення (відновлення) соціальної виплати з моменту припинення її виплати. Комісія розглядає подання про призначення (відновлення) або про відмову у призначенні (відновленні) відповідної соціальної виплати протягом п’яти робочих днів з дня отримання такого повідомлення. Орган, що здійснює соціальні виплати та структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, на підставі рішення Комісії призначає (відновлює) таку соціальну виплату з місяця, в якому надійшла заява ВПО, та здійснює повернення сум недоотриманих соціальних виплат за минулий період відповідно до законодавства.

Не проводиться виплата пенсії категоріям пенсіонерів із числа ВПО: померлим пенсіонерам; тим, які не отримали довідку про взяття на облік, як ВПО; по яких не надійшло рішення Комісії; не відкрито рахунок в АТ «Ощадбанк»; якщо не отримано електронних або паперових (з АР Крим) пенсійних справ.

На папері – все ідеально. Натомість на практиці масово припиняється виплата пенсій пенсіонерам, що мешкають на ТОТ, особливо Донбасу, та ВПО, що переїхали на контрольовану урядом України територію. Вище згадана постанова КМУ № 365 передбачає антиконституційні перевірки фактичного проживання ВПО, утворення неконституційних комісій, котрі на підставі «перевірок» можуть ухвалювати рішення про пр. зупинення соціальних виплат, зокрема – і ПЕНСІЙ ! Тобто, КМУ та ПФУ брутально порушують конституційне право громадянина України – пенсіонера з довідкою ВПО вільно пересуватись (ст. ст. 8, 24, 33 Конституції України чиновники просто не читали). Пенсіонер має право вільно перетинати «лінію зіткнення» з ДНР/ЛНР, коли цього вимагають життєві обставини.

Відновити виплату пенсії ВПО може виключно в судовому порядку, на жаль. Що потрібно зробити?

1. Отримати письмову відмову територіального органу ПФУ (за місцем вашого фактичного за мешкання за довідкою ВПО) із зазначенням причини припинення виплати пенсії на підставі постанови КМУ № 365 вам – ВПО. Для цього подайте або надішліть рекомендованим листом відповідний запит. Найчастіше причиною виявляється відсутність ВПО вдома, на момент перевірки, або скасування довідки ВПЛО через отримання від держорганів інформації про виїзд ВПО за кордон чи на ТОТ на термін понад 60 днів.

2. Звернутись з позовною заявою до окружного адміністративного суду. Адміністративний позов про визнання неправомірними дій ТО ПФУ та зобов’язання поновити виплату вам пенсії можна подати і до районного суду. До заяви додаються копії паспорту, довідки про ІН, довідки ВПО (якщо стару скасовано, отримайте нову), пенсійного посвідчення; відповідь територіального органу ПФУ на ваше письмове звернення; виписку з банківського рахунку, на який ви отримували пенсію; квитанцію про сплату судового збору – 680 грн, якщо ви не звільнені від нього у відповідності до ст. 5 закону «Про судовий збір» через пільги.

Якщо ви мешкаєте на території Донецької, Луганської областей, можете за правовою допомогою звернутись до юристів організації DonbasSOS (Донбас СОС).

.

rss