Право, юриспруденция » Страница 10 » Українські реферати

Опубликовано: 23.10.2018

Теми рефератів

Міністерство освіти РФ Алтайський Державний Політехнічний Університет Гуманітарний факультет Кафедра регіонознавства ВИПУСКНА РОБОТА "Деякі проблеми" національної "безпеки Російської федерації" (Порівняльний аналіз Указу Президента РФ № 1300 від 17 грудня 1997 року "Концепція національної безпеки Російської Федерації" та Концепції Громадської Безпеки Росії - "Мертва вода") Студента 5-го курсу

МІЖНАРОДНО - ПРАВОВА ОХОРОНА ПРАВ НА "Промислова власність" Питання 1. Поняття "промислова власність" в міжнародному приватному праві. Регулювання патентних правовідносин з іноземним елементом на території РФ. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі науки і техніки, яка відбувається бурхлива науково-технічна революція викликали різке збільшення числа винаходів, що патентуються в різних країнах. Охорона ви...

з метою надання їх праці третім особам В» Герасимова Олена Парадоксальність ситуації з використання позикового праці в Росії полягає в тому, що фактично В«ПозиковийВ» працю отримав широке поширення. Він використовується як транснаціональними корпораціями, так і вітчизняним великим і середнім бізнесом для досягнення цілей максимізації прибутку. Однак чинне трудове законодавство РФ не містить будь-яких норм і положень про позиковому працю...

С.А. Машков, кандидат технічних наук, завідувач сектором розробки завдань адміністративного управління та бухгалтерського обліку Науково - дослідного інституту систем зв'язку та управління За останні місяці Вищий Арбітражний Суд РФ (далі - ВАС РФ) прийняв кілька постанов у зв'язку з рішеннями арбітражних судів нижчих інстанцій щодо обчислення та сплати різними організаціями податку на додану вартість (далі - ПДВ). Наприклад, у постанові ВАС РФ ві...

Глава 1. Основні поняття, предмет і система дисципліни "Правоохоронні органи " В§ 1. Правоохоронна діяльністю: її ознаки, поняття та завдання Діяльність держави і його органів охоплює багато сфер державної і громадської життя. Рішення проблем, пов'язаних із забезпеченням нормального функціонування економіки в Загалом, її галузей і конкретних господарських організацій, здійснення зовнішньої політики, створення умов д...

С.Ю. Чуча, Омський державний університет, кафедра трудового права "Колективний трудовий спір - неврегульовані розбіжності між працівниками і роботодавцями з приводу встановлення і зміни умов праці (включаючи заробітну плату), укладення, зміни та виконання колективних договорів, угод з питань соціально-трудових відносин ". Таке нормативне визначення сформульовано в ч. 1 ст. 2 Федерального закону "Про порядок вирішення колективних трудових спорів "...

В.Л. Слесарев, Омський державний університет, кафедра цивільного права і процесу, Законодавство "Нового" періоду (Закон РРФСР від 4 липня 1991 р. "Про арбіражном суді "і перший АПК РФ 1992 р.) виходило з тотожності поняття "Економічний спір" і "спір, що випливає з цивільних правовідносин ". Наприклад, в ст. 1 Закону від 4 липня 1991 р. вказувалося, що "арбітражний суд здійснює судову владу при вирішенні виникаючих у процесі підприємницьк...

Стаття 307. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. 1. В силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію, як-то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. 2. Зобов'язання виникають з договору, внаслідок заподіяння шкоди та з інших підстав, зазначени...

Введення В країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес життєво необхідний для її нормального функціонування. Він є джерелом того самого "середнього класу ", який і забезпечує стійкість всієї економічної системи в цілому. У минулі часи радянські засоби масової інформації, а часом і серйозні економічні видання підкреслювали, що в капіталістичних країнах щорічно розоряються сотні тисяч суб'єктів малого бізнесу, замовчуючи пр...

Спочатку джерелами рімкого права були: 1. mores imajorium - звичаї предків; 2. fas: -ауспіції (Священне ворожіння - їх тлумачили ті, хто виробляв понтифіки); -жертвопринесення (Очисні та загальні); -присутність і неприсутність норми; -сакрум і остум - особливі види релігійних злочинів. 3. ius: -звичай - Немає сакральності; -норми, обов'язкові для тих чи інших родів (декрети Ге...

Замовити реферат
rss