Главная Новости

Довіреність на укладення договору іпотеки

Опубликовано: 01.09.2018

видео Довіреність на укладення договору іпотеки

Про визнання договору купiвлi-продажу недійсним

.

                                                                                                Довіреність

                                                                                на укладення договору іпотеки

Місто ________, _________ року, ________ місяця, ___________ числа


Про визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів

_________________, код ЄДРПОУ ______________, місцезнаходження за адресою: ___________, зареєстроване ________ року ____________, надалі за текстом „Товариство”, в особі ___________, який мешкає в_____________ , і діє на підставі __________, цією довіреністю уповноважує ___________, яка мешкає в ____________ ВЧИНЯТИ НАСТУПНІ ПРАВОЧИНИ від імені Товариства:

УКЛАСТИ від імені Товариства договори іпотеки та застави належного Товариству нерухомого майна та товарів в обороті з ___________, визначаючи умови правочинів на власний розсуд. БУТИ ПРЕДСТАВНИКОМ Товариства перед всіма фізичними та юридичними особами з вищевказаних питань.

Для виконання цієї довіреності ______________ надаються такі права:

подавати від імені Товариства та отримувати для нього заяви, довідки, інші документи; підписувати від імені Товариства вказані вище договори; виконувати всі інші юридично необхідні дії, пов’язані з виконанням цієї довіреності.

Довіреність видана строком по ______________ року.

Ця довіреність видана на підставі трудового договору, укладеного між ___________ та вказаним представником, внутрішніх документів Товариства щодо його посадових обов’язків.

Зміст ст. ст. 239 - 241, 246 - 250 , 1000-1010 Цивільного кодексу України нотариусом роз’яснено.

 

ПІДПИС

_____________________/__________________/

Місто _________, _____ року ця довіреність посвідчена мною, _________, ____________нотаріусом ______________ нотаріального округу. Довіреність підписана від імені ________________ у моїй присутності.

Правоздатність та дієздатність ______________ а також повноваження його (її) представника перевірено. Особу __________________, який (яка) підписав(ла) довіреність, встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № _________________

Стягнуто плати ___________________________

 

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

 

_________________________/______________________/

rss